Sha'baan 15: Hazrat Taiefoor Baa Yazeed Bistaami [Radiyal Laahu Anhu] - Okarvi News

Breaking

Tuesday, June 2, 2015

Sha'baan 15: Hazrat Taiefoor Baa Yazeed Bistaami [Radiyal Laahu Anhu]Sha'baan 15: Hazrat Taiefoor Baa Yazeed Bistaami [Radiyal Laahu Anhu]shabaan mosque pray allama kokab noorani okarvi