Friday, March 21, 2014

Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa (Radiyal Laahu Anhaa),Birthday- 19th Jumaadi ul Uulaa

 

Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa  (Radiyal Laahu Anhaa),Birthday- 19th Jumaadi ul UulaaYaum e Wilaadat/Birthday of the Blessed Daughter of the Beloved holy Prophet 
(Sallal Laahu Alaiehi Wa Sallam) 
Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa 
(Radiyal Laahu Anhaa)

Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa  allama kaukab noorani okarvi