Showing posts with label Ramaadan. Show all posts
Showing posts with label Ramaadan. Show all posts

Tuesday, April 28, 2020

Monday, May 29, 2017

3rd RAMAADAN-Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa [Radiyal Laahu Anhu]-Day of Wisaal

#okarvi
Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa [Radiyal Laahu Anhu]
3rd Ramaadan Day of Wisaal [Passing Away]

Message Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi