Showing posts with label #moonsighting. Show all posts
Showing posts with label #moonsighting. Show all posts

Wednesday, June 17, 2015

#Ruyatehilal-#Moonsighting-#Hadees- #Noor e Ramadaan-Allamah Kaukab Noorani Okarvi


Published on Jul 3, 2013
Allaamah Kaukab Noorani Okarvi explaining the issues related to moon sighting (Ruyat e Hilaal) in the show Noor e Ramzan Hum k sath 19th august 2012 (30th Ramadan 1433 hijri)

#Moonsightingdua-Auraad e Mashaa'ikh-Dua-Moon Sighting- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

#Moonsightingdua-Auraad e Mashaa'ikh-Dua-Moon Sighting- Allaamah Kaukab Noorani Okarvi


moon sight dua allama kokab noorani okarvi

moon sight dua allama kokab noorani okarvi

book aurood e mashaa allama kokab noorani okarvi


Every month when you see the appearance of the new moon …read the following Dua:
RAB-BEE WA RAB-BUKAL LAAHU
3 Times
Al-Laahu Akbaru Al-Laahu Akbaru Laa Ilaaha Il-Lal-Laahu
Wal –Laahu Akbaru Wa Lil-Laahil Hamd. Al Hamdu Lil Laahil
Lazee Khalaqanee Wa Khalaqaka Wa Saw-wara Nee Wa Saw-waraka Wa
Qad-dara Lakal Manaa Zila Wa Ja’alaka Aayatal-Lil ‘Aalameen.Al-Laahum-Ma
Ahil-Lahu [Ahlil- Hu] Alaienaa Bil Amni Wal Ieemaani Was- Salaamti Wal Islaami
Wat- Taqwaa Wal Magh Firati Wat-Taufeeqi Limaa Tuhib- Bu Wa tardaa Wal Hifzi ‘ Am
Maa Taskhatu.Al Laahum –Maj  Alhu Lanaa Shahra Barkatin  Wa Ajrin Wa Noorin Wa
Roohin Wa Mu’aafaatin.
Al-Laahum-Ma Qaasimal Khaieri Baiena Ibaadika Iqsim Lanaa Feehi Maa Taq Simu Baiena Ibaadi Kas Saaliheen.Al-Laahum-Maj’al Lanaa Haazash –Shahra –Aaw-Walahu Salaahan Wa Ausatahu Najaahan Wa Aakhirahu Falaa Han Bi Rahmatika Yaa Ar Hamar Raahimeen Bi Hur Matin- Nabeey-Yil Um-Meey-Yi Sal-Lal Laahu Alaiehi Wa Alaa Aalihi Wa As Haabihi Wa Baaraka Was Sal-Lama Ajma’een.