Friday, March 24, 2023

2nd Ramadan/Ramadaan/Ramzan : Birthday of Hazrat Khateeb e A'zam Maulana Muhammad Shafee Okarvi [Rahmatul Laahi 'Alaieh]

2nd Ramadaan : Birthday of Hazrat Khateeb e A'zam Maulana Muhammad Shafee Okarvi [Rahmatul Laahi 'Alaieh]


birthday, okarvi
# Shafee Okarvi- Hazrat Maulana Shafee Okarvi[ Rahmatul Laahi Alaieh]

No comments:

Post a Comment