Saturday, April 23, 2016

Hazrat Saiyyidinaa Alee/Ali (Karramal Laahu Wajhu)

1460th Birthday (Yaum e Wilaadat Mubaarak) of Ameer ul Mumineen Hazrat Saiyyidinaa Alee (Karramal Laahu Wajhahul Kareem)
(Date of Birth : 13th Rajab - 23 years before Hijrah, 30 years after Aamul feel)

No comments:

Post a Comment