Friday, April 16, 2021

3rd RAMAADAN-Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa [Radiyal Laahu Anha]-Day of Wisaal

#okarvi
Hazrat Saiyyidah Faatimah Zahraa [Radiyal Laahu Anhu]
3rd Ramaadan Day of Wisaal [Passing Away]

Message Hazrat Allaamah Kaukab Noorani Okarvi

No comments:

Post a Comment