Showing posts with label #zakatkfazailaurmasaail. Show all posts
Showing posts with label #zakatkfazailaurmasaail. Show all posts

Thursday, May 6, 2021

Zakat k Fazail aur Masial - ذکوٰۃ کن پر لازم ہے؟ Zakaat Kin Par Lazim Hai?


Sunday, May 19, 2019

Zakat k Fazail aur Masail - Zakat ada nahi ki to koi nafal bhi qabool nahi ho gaZakat k Fazail aur Masail - Zakat Na Deny Wala Yahood aur Nasara ki Tarha - by Kaukab Noorani Okarvi

Zakat na deny wala Yahood aur Nasara ki tarha ho ga - speech by Kaukab Noorani Okarvi